• 1b
  • 2a
  • 4
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten. Voor vragen met betrekking tot deze berichten kunt u contact met ons opnemen.

Kinderrechten en Kinderprotocol Meldcode in OBS Het Galjoen

op .

marjavanbijsterveld

Marja van Bijsterveldt deed 21 november jl. mee in kringgesprek in de klas van meester John. Centraal stonden de vragen 'Wat hebben kinderen nodig om op te groeien?' en 'Wat moet je doen als er iets niet klopt in jouw leven?' Ook de Kinderrechtenrechtenchecklist en het Kinderprotocol Meldcode werden besproken.

Zie ook: www.weekvankinderenveilig.nl

Daarna plakte mevrouw Marja van Bijsterveldt samen met vertrouwenspersoon juf Klaartje de sticker op de deur van de school: 'Kindermishandeling, praat er over, www.kindertelefoon.nl Tel. 0800-0432'

Burgemeester Rodenburg van Midden Delfland speelde in de klas van juf Eefje het Kinderrechtenspel mee. 'We leren elkaar beter kennen, kinderen krijgen meer respect voor elkaar'.
De burgemeester plakte in het bijzijn van de kinderen de sticker op de deur van het gemeentehuis: 'Kindermishandeling, praat erover, of neem contact op met de burgemeester'.
De burgemeester nodigde de kinderen uit in de raadzaal en besprak met hen hoe belangrijk het is om veilig op te kunnen groeien en te beseffen wat dat betekent.

Twitter KinderrechtenNU Prachtige reportage over de

Zie het filmpje: journaal 21-11-2013 of de tweet

Verslag Kinderrechten & Jeugdbeleid Den Haag, 20 november 2013

op .

Week van Kinderen Veilig - Dag van de Rechten van het Kind
Tijdens de bijeenkomst 'Kinderrechten & Jeugdbeleid' werd de e-learningmodule 'De jeugd-uw zorg!' van het Kinderrechtencoalitie gelanceerd. De e-learningmodule is door hen ontwikkeld om gemeenteambtenaren en wethouders een leidraad te bieden bij de implementatie van kinderrechten in het (nog te ontwikkelen) gemeentelijk beleid. Daarnaast kwamen er tijdens de bijeenkomst verschillende sprekers aan bod, waaronder Jeroen van Nierop* van de Gemeente Den Haag. Hij bracht naar voren dat ook jongeren betrokken werden bij het ontwikkelen van het beleid. Een van de jongeren was aanwezig en benadrukte het belang van jongerenparticipatie. Een mooi initiatief!

Wat mij met name opviel is dat - buiten eerder genoemde spreker- er over kinderen en kinderrechten gesproken werd zonder 'het Kind' erbij te betrekken. Kinderrechten gaat over kinderen en is voor kinderen bedoeld. In het kader van 'de week van kinderen veilig' is het naar mijn mening belangrijk om kinderen weerbaar te maken. Daarvoor is kinderparticipatie een belangrijk begrip. Met betrekking tot veiligheid is het belangrijk om ook de focus te leggen op bewustwording en preventie. Kinderen moeten leren wat zij nodig hebben om op te groeien, wat normaal is en wat niet. Op het moment dat er iets niet in orde is, kunnen zij aan de bel trekken. Door het verdrag van de Rechten van het Kind te vertalen naar begrijpelijke taal voor kinderen kan het verdrag daadwerkelijk ook ten behoeve van het kind ingezet worden.

KinderrechtenNU
Maya Aumaj
Voozitter Jongerenbestuur KinderrechtenNU


Aloys van Rest, voorzitter Kinderrechtencoalitie:
In De Jeugd – uw zorg! komt onder andere aan de orde hoe een gemeente in haar beleid de mening van kinderen kan wegen, welke overwegingen relevant zijn bij besluiten die kinderen raken en waar kinderen vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag wel of niet recht op hebben. Zo wordt met concrete vragen aangegeven wat kinderrechten betekenen op lokaal niveau.

Alle gemeenten (wethouders en beleidsambtenaren jeugd) ontvangen per e-mail de e-learningmodule, die op de website www.kinderrechten.nl te vinden is. Het doorlopen van deze digitale 'workshop' kinderrechten kost gemiddeld vijf minuten en de printbare pdf achteraf maakt het mogelijk de belangrijkste uitgangspunten en toelichting bij de hand te houden.

http://www.kinderrechten.nl/p/13/892/lancering-leermodule-de-jeugd-uw-zorg!

Onze reacties: Uit onze ervaring blijkt dat kinderrechten niet te implementeren zijn met een workshop van 5 minuten. Het is wel een goede aanzet. Implementatie is een proces op basis van een methodiek, en niet op projectmatige basis.
Den Haag doet mee! GGD/OCW en de Academische Werkplaats heeft er voor gezorgd dat TNO onderzoek doet naar een methodiek om kinderen kinderrechten eigen te maken.

Maya: Er kwamen allerlei vragen uit het publiek naar voren, waar de module geen oplossing voor bood. Zoals 'Wat gebeurt er met kinderen die niet mee willen participeren?' , waarop Willemijn Dupuis zei dat kinderen moeten leren participeren, voor de puberteit, op de basisschool, burgerschapsvorming!

Willemijn: Na afloop van de bijeenkomst hebben we gesproken met Esther Visser, Jeroen van Nierop en Jan Korff de Gidts van Programmabureau Jeugd (OCW). Mijn verzoek aan hen drieën is een gesprek over Kinderparticipatie en Kinderrechten in de gemeente Den Haag waarbij ook de ambtenaren Behnaz Mousavi Gourabi, Ellen Ricke en Jeroen de Wilde van GGD/OCW aanwezig zijn.

KinderrechtenNU:
20 november 2013 - Dag van de Rechten van het Kind:
Kinderrechtenchecklist op de site van Taskforce Kindermishandeling:
deweekvankinderenveilig.nl

Kinderrechten in de klas:
Journaal 21 november 2013 Week van Kinderen Veilig

KinderrechtenNU, Jeugdformaat en CJG Leidschendam 19-11-2013

op .

Bovenbouw-leerlingen van OBS De Springplank hebben na schooltijd meegedaan aan de workshop 'Wat heb je nodig om op te groeien?'

Zij hebben kennis gemaakt het kinderrechtenverdrag, de Kinderrechtenchecklist en het Kinderprotocol Meldcode. Daarna hebben zij met aandacht en plezier het Kinderrechtenspel gespeeld. Het was een fantastische middag!

Tweet: Zo denken kinderen over kinderrechten @KinderrechtenNU.

KinderrechtenNU-methode voor implementatie van kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente en in het onderwijs

op .

KinderrechtenNU heeft samen met kinderen het Kinderrechtenverdrag vertaald in de Kinderrechtenchecklist. Kinderen leren hiermee hun eigen leefomgeving in kaart te brengen. Ook komt de sociale kaart in de gemeente in beeld.

Voor kinderen die signaleren dat iets niet goed gaat is het 'Kinderprotocol Meldcode' toegevoegd aan de Checklist, om zelf aan de bel te kunnen trekken.
De methodiek en de daarbij behorende instrumenten, om kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeente en in het basisonderwijs te implementeren, is hier te downloaden.(pdf20MB)
Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Burgemeester speelt kinderrechtenspel

op .

Burgemeester Rodenburgvan de gemeente Midden Delfland zal samen met kinderen uit groep 7 en 8 van OBS Het Galjoen praten over 'kinderrechten en kinderen veilig' en met hen het Kinderrechtenspel spelen.

De methodiek 'Kinderparticipatie en Kinderrechten in de gemeente en in het onderwijs is ontwikkeld door KinderrechtenNU.
De burgemeester samen met kinderen deelnemen aan het Kinderrechtenspel. In het voorafgaande kringgesprek zullen de kinderen, de burgemeester, de leerkracht, een vertegenwoordiger uit het Zorg- en Adviesteam onder begeleiding van KinderrechtenNU nadenken over wat kinderen nodig hebben om op te groeien. Hierbij worden de Kinderrechtenchecklist en het Kinderprotocol Meldcode geïntroduceerd.
Het doel is samen met kinderen en volwassenen te ontdekken wat kinderen nodig hebben om veilig op te groeien. Kinderen leren hun leven zelf in kaart te brengen en wat te doen als er iets niet klopt.
Door het spelen van het Kinderrechtenspel leren de kinderen elkaars mening en leefomgeving beter kennen en elkaar zo meer respecteren.

Datum:donderdag 21 november 2013
Organisatie:KinderrechtenNU, OBS Het Galjoen
Tijd:9:45 tot 12:00 u
Locatie:Den Hoorn, Midden Delfland
Doelgroep:kinderen
Toegankelijkheid:Besloten
Meer info

KinderrechtenNU spreekt op VNG-congres Huiselijk Geweld

op .

Op de zeepkist!!
Kinderrechtenambassadeurs Iman Ebdul en Samira Belkaid vertellen hun ideeën over kinderparticipatie, kinderrechten en het Kinderprotocol Meldcode!

C19. KinderrechtenNU
KinderrechtenNU heeft samen met kinderen het Kinderrechtenverdrag vertaald in de Kinderrechtenchecklist.
Kinderen leren hiermee hun eigen leefomgeving in kaart te brengen. Ook komt de sociale kaart in de gemeente in beeld. Voor kinderen, die signaleren dat iets niet goed gaat is het 'Kinderprotocol Meldcode' toegevoegd aan de Checklist om zelf aan de bel te kunnen trekken. De methodiek en een aantal instrumenten zijn ontwikkeld om kinderparticipatie en kinderrechten in de gemeenten en in het onderwijs te implementeren. Tijdens deze sessie krijgt u hier meer informatie over.

Spreker: Willemijn Dupuis

KinderrechtenNU spreekt op VNG-congres Huiselijk Geweld!
18 november 2013 http://www.congreshuiselijkgeweld.nl,
derde ronde, 15.30 uur, C19.

Kinderrechtenworkshop 19 november Leidschendam

op .

Is jouw omgeving Kinderrechtenproof?
KinderrechtenNU en SMW Haaglanden, onderdeel van Jeugdformaat, geven dinsdag 19 november 2013 in Leidschendam een kinderrechtenworkshop aan leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Door het spelen van het Kinderrechtenspel leren de kinderen elkaars mening en leefomgeving beter kennen en elkaar zo meer te respecteren. In het lokaal hangen de kunstwerken van leerlingen die al eerder les hebben gehad over kinderrechten.

Tijdens de workshop vindt ook de presentatie van de Kinderrechtenchecklist en het Kinderprotocol Meldcode plaats. Het doel is met kinderen en volwassenen te ontdekken wat kinderen nodig hebben om veilig op te groeien.

Workshop: is jouw omgeving Kinderrechtenproof?
Datum: dinsdag 19 november 2013
Tijd: 15.30 uur tot 17.00 uur
Locatie: CJG Leidschendam-Voorburg, Prinsenhof 4G (in de Brede School de Waterlelie), Leidschendam
Doelgroep: kinderen uit groep 6, 7 en 8, hun ouders en leerkrachten
Toegankelijkheid: vrij entree
Meer informatie: www.jeugdformaat.nl en www.cjg-lv.nl

Interview nieuwe Kinderrechtenambassadeurs

op .

WOS radio: woensdag 9 oktober, 8.00 uur. 

Nieuwe Kinderrechtenambassadeurs geïnstalleerd in Maassluis

op .

WOS TV: Dinsdag 8 oktober nieuwsberichten 19.00 uur.

Samenwerking KinderrechtenNU SMW Jeugdformaat

op .

Sinds 11 september geeft School Maatschappelijk Werk Jeugdformaat in Den Haag, Wassenaar, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg samen met KinderrechtenNU les over kinderrechten.

Leerlingen in de bovenbouw van de basisschool spelen daarbij een spel waarbij ze spelenderwijs praten over alle zaken die te maken hebben met opgroeien. Kinderen leren elkaars mening en elkaars leefomgeving beter kennen en daarmee elkaar meer te respecteren. Het Kinderrechtenspel is een idee van Willemijn Dupuis van KinderrechtenNU. Willemijn begeleidt samen met de leerkracht en smw'er Esther Lentz of Wendy van Vliet een groep leerlingen.

Meer info

Kinderrechtenambassadeurs delen hun zelfgemaakte KinderrechtenMagazine uit

op .

Met veel trots is op 14 mei 2013 het eerste exemplaar van het KinderrechtenMagazine overhandigd aan wethouder Gerard van der Wees van Maassluis. Vervolgens hebben de Kinderrechtenambassadeurs het magazine uitgedeeld aan ambtenaren in het stadhuis.
Lees meer op de website van Maassluis.

Wet Meldcode: protocol voor kinderen

op .

KinderrechtenNU heeft in het kader van de Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (in werking 1 juli 2013) samen met kinderen een protocol voor kinderen ontwikkeld. Dit protocol is toegevoegd aan de pdfKinderrechtenchecklist.
Daarnaast is ook de pdfKinderparticipatielijn, de participatieladder voor kinderen, ontwikkeld. 

Congres "Wat ik ervan vind, de stem van het kind".

op .

Op vrijdag 31 mei 2013 organiseerden de Rechtbank Rotterdam, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam (VJAR) en de Erasmus School of Law het congres "Wat ik ervan vind, de stem van het kind". 


KRNU was aanwezig op het zeer interessante congres waarbij de aandacht gericht was op de positie van kinderen. Lid van het jeugdbestuur van KRNU Iman Ebdul heeft tijdens het congres uitgesproken:
Stel me niet teveel vragen
Drijf me niet in een hoek
Laat me gewoon praten
Maar verwacht geen open boek...
binnen een paar dagen. 


Maya Aumaj, student Literatuur Wetenschappen en Culturele Antropologie, ambassadeur KinderrechtenNU, heeft ook gesproken:Luisteren naar een kind Tijdens echtscheidingszaken wordt er niet altijd gehandeld in het belang van het kind, terwijl dit wel de bedoeling is. Er is sprake van een discrepantie tussen het beleid en de uitwerking hiervan. Veel deskundigen hebben aangegeven dat kinderen niet alleen gehoord moeten worden, maar dat er naar de kinderen geluisterd moet worden. Hoe luister je naar een kind?

Luisteren is niet alleen tot je nemen wat het kind vertelt, maar gaat veel verder dan dat. We moeten niet vergeten dat we tijdens echtscheidingszaken vaak te maken hebben met een kwetsbare groep kinderen. Deze kinderen komen vaak uit vervelende situaties, waar de ouders bijvoorbeeld vaak ruzie maakten, wellicht sprake was van huiselijk geweld of andere problemen aan de orde waren.

Ik vraag me af of zo een kind bereid is om zijn verhaal te delen in een gesprek met de rechter. Zelf denk ik niet dat een kind zijn problemen zal benoemen tijdens een eerste gesprek of überhaupt kenbaar zal maken wat hij wilt. Er moet allereerst geïnvesteerd worden in het opbouwen van een relatie met een kind, zodat hij de ruimte en tijd krijgt om in een vertrouwde omgeving te kunnen spreken. Daarnaast moet er via een deskundige bekeken worden hoe we naar de verhalen van deze kinderen kunnen kijken. Soms schieten woorden tekort om te kunnen beschrijven hoe je je voelt, daarom is niet alleen het verhaal dat verteld wordt belangrijk, maar ook de context waarin het verteld wordt. De momenten dat er stiltes vallen tijdens een gesprek, zeggen soms veel meer dan de momenten dat er gesproken wordt.

Om tot een beter beleid te komen is het verstandig om met een groep professionals vanuit verschillende disciplines (bijvoorbeeld rechten, orthopedagogiek en psychologie) aan tafel te gaan om samen tot een oplossing te komen en deze te vertalen naar een mogelijk uitvoerbaar beleid.

Link  'Wat ik ervan vind, de stem van het kind'

Site van het congres: 
www.stemvanhetkind.nl

Biking for Children

op .

BSO Dijckhuis Maassluis• BSO Dijckhuis MaassluisIn samenwerking met KinderrechtenNU wil Delftenaar Human Davids, initiatiefnemer project Biking for Children, laten zien wat het verschil is in de belevingswerelden van kinderen uit verschillende landen.
Kinderen hebben vaak een hele andere kijk op de wereld dan volwassenen. Human wil met kinderen in gesprek komen over wat zij denken dat nodig is om gezond en veilig op te kunnen groeien. Hij betrekt daarbij de rechten en plichten zoals in het VN Verdrag van de Rechten van het Kind zijn vastgelegd. Een handreiking daarbij is de Kinderrechtenchecklist.
Daarna geeft hij een workshop fotograferen en vraagt kinderen foto's te maken van hun leefomgeving en wat zij daarin belangrijk vinden. Kinderen lichten de foto's in eigen bewoording toe.

Snijdersschool• Snijdersschool MaassluisKinderen van de BSO Dijckhuis in Maassluis en van de Snijdersschool in Rijswijk waren de eersten. Hij zal de foto's met de uitleg tentoonstellen in de landen waar hij doorheen reist. Uiteindelijk zal op 20 november 2013 op de internationale Dag van de Rechten van het Kind in het gemeentehuis van Den Haag het resultaat zichtbaar worden voor ons.
Human gaat 4500 kilometer fietsen! van Delft naar Israel. Op zondag 26 mei wordt hij uitgezwaaid vanuit Het Meisjeshuis aan de Oude Delft door zijn supporters.
Website: bikingforchildren.com