• 4
  • 1b
  • 2a
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Visie

Kinderrechten beginnen bij kinderparticipatie: meedenken, meepraten, meebeslissen, meehelpen en meedoen. Daarbij worden kinderen ongevraagd of gevraagd goed geïnformeerd.

Kinderparticipatie begint bij jezelf als volwassene met het loslaten van je eigen belangen en doelen, waardoor je open staat voor het luisteren naar kinderen, die zelf de verantwoordelijkheid nemen hun verhaal met jou te delen. Kinderparticipatie komt alleen tot zijn recht als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind en volwassene het uitgangspunt is.

KinderrechtenNU vindt dat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind een leidraad behoort te zijn in de samenleving en als paraplu moet fungeren in de manier waarop we zorgen voor en omgaan met kinderen.

KinderrechtenNU vindt dat de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen voortdurend impulsen nodig heeft. Kinderparticipatie draagt daaraan bij.

Het kinderrechtenverdrag is primair bedoeld om alle voorwaarden te bieden om kinderen zo veilig en gezond mogelijk op te laten groeien.

KinderrechtenNU is apolitiek, areligieus, werkt vanuit een algemene levensbeschouwing en sluit niemand uit.