• 1b
  • 2a
  • 4
  • 3a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Het KRNU-succes

ALLE onderwerpen uit het kinderrechtenverdrag zijn bespreekbaar voor ALLE kinderen.
Beleid wordt gemaakt met de kinderen, niet alleen over de kinderen.

Micro:
Kinderen kunnen hun eigen leven en leefomgeving in kaart brengen, maken duidelijk wat goed en niet goed is en uiten zich daarin.

Macro:
Kinderen in Nederland participeren in het gemeentebeleid en op hun school en daarmee wordt het kinderrechtenverdrag verankerd in de samenleving.

pdfDownload Kinderrechtenchecklist