• 4
  • 1b
  • 3a
  • 2a
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Femke van der Spoel

Femke van der SpoelBestuur KinderrechtenNU

Dat kinderen door de methodiek van KRNU veel meer mogelijkheden in handen krijgen om zelf hulp in te schakelen wanneer zij dat nodig hebben, was voor Femke van der Spoel een van de redenen om zitting te nemen in het bestuur van KRNU.  De kracht van KRNU is dat de preventieve meerwaarde zo ontzettend groot is.  De Kinderrechtenchecklist biedt de volwassenen om kinderen heen de mogelijkheid om aan te sluiten op onderwerpen die bij de kinderen leven. Kinderen gaan ondervinden dat hun verhaal er toe doet, dat er naar ze geluisterd wordt en dat hun verhaal serieus genomen wordt. Signalen van moeilijkheden kunnen hierdoor eerder opgepikt worden. Van belang is dat gemeenten en professionals meer bekend worden met de methodiek en de meerwaarde hiervan in gaan zien, een uitdaging, maar een die ik graag aan ga!
 
  Na 15 jaar in de jeugdzorg gewerkt te hebben is Femke van der Spoel inmiddels werkzaam vanuit haar eigen praktijk in omgangsbemiddeling als zelfstandig mediator en kindbehartiger. Naast zitting in het bestuur van KRNU is zij tevens als secretaris verbonden aan het bestuur van de beroepsorganisatie Kindbehartiger.