• 2a
  • 3a
  • 4
  • 1b
: Kinderrechten beginnen bij Kinderparticipatie  : Kinderparticipatie past in de transitie  : Kinderparticipatie werkt preventief  : Kinderparticipatie helpt tegen kindermishandeling

Jan Willems

Jan WillemsKinderRechtenNU staat voor structurele kinderparticipatie, ouderschapsversterking* en verbetering van onderwijs en zorg voor kinderen.

KinderrechtenNU ijvert voor structurele kinderparticipatie in gezin, school, wijk, dorp, stad en land.

Leidraad voor KinderRechtenNU is het grondrecht van elk kind op verzorging, opvoeding en onderwijs die zijn gezondheid en algehele ontwikkeling tot persoon en burger bevorderen.

*Ouderschapsversterking betekent:

Educatie: kinderrechten-, burgerschaps- en ouderschaps-, gehechtheids- en opvoedingseducatie op school en vanaf kinderwens en zwangerschap;
Opvoedingsondersteuning: professionaliteit van de professionals rond kind en gezin in gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg, welzijnswerk, enz.

Lees ook: Trouw - Leer kinderen later een goede ouder te zijn